Netradiční přístup

v projektování staveb

s vysokým uživatelským standardem

Společnost

Společnost Kadlec PROJEKT s. r. o. byla založena v roce 2010 s cílem navrhovat, projektovat a dodávat stavby s vysokým uživatelským standardem.

Majitel a jednatel firmy

Ing. Jan Kadlec

 • VUT Fakulta stavební, Brno
 • Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0102052

Architekt

nolimat logo

Architektonickou část našich projektů zajišťují architekti ze skupiny Nolimat, především Ing. arch Filip Dubský, autorizovaný architekt ČKA.

Nabídka našich služeb

Nabízíme komplexní a individuální přístup v celém procesu od návrhu až po realizaci Vaší stavby.

Stavbu v naší kanceláři navrhuje od studie architekt spolu s projektantem tak, aby i v dalších fázích projektové přípravy a v realizaci stavba odpovídala nejmodernějším nárokům na technická a technologická řešení, a přitom se nevytratily původní architektonické myšlenky, záměry a detaily.

Typy projektovaných staveb

 • rodinné domy
 • stavby pro bydlení
 • stavby pro obchod a služby
 • veřejné stavby
 • průmyslové stavby
 • zemědělské stavby
 • stavby technické a dopravní infrastruktury
 • základní technická vybavení
 • technické a technologické stavby

Typy prováděných dokumentací

Územně plánovací dokumentace:

 • územní plán
 • regulační plán
 • územní studie
Stavební dokumentace:

 • pasport stavby
 • zaměření skutečného stavu stavby pro rekonstrukci
 • volumetrická studie stavby, areálu
 • architektonická studie stavby, areálu
 • dokumentace pro územní rozhodnutí
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrská činnost

 • zajištění vyjádření orgánů státní správy
 • zajištění vyjádření dotčených právnických a fyzických osob
 • zajištění územního rozhodnutí
 • zajištění stavebního povolení
 • zajištění smluvních vztahů s dodavateli, majiteli a dotčenými osobami
 • autorský dozor
 • zajištění kolaudačního řízení
 • zajištění předání stavby do užívání

Hlukové studie

Zpracováváme hlukové studie.

Služby soudního znalce

Zpracováváme znalecké posudky pro pozemní stavby.

Poradenské služby

Poskytujeme poradenské služby ve fázi před započetím příprav investice, jako jsou představy o umístění stavby, vnější vlivy, vnější doprava, kalkulace investice, atd.

Umíme si poradit

s dodržením stanoveného rozpočtu

Referenční stavby

Podrobnosti projektů se zobrazí po rozkliknutí jednotlivých položek.

Seznam vybraných referencí z let 2010-2015.

RD Široká, ČB

RD Široká, ČB

RD Borovany

RD Borovany

RD Benešov nad Černou

RD Benešov nad Černou

RD Doubravice

RD Doubravice

RD Roudné

RD Roudné

Stavby občanské vybavenosti

ZŠ Holubov

ZŠ Holubov

Rekonstrukce Sukova sálu

Rekonstrukce Sukova sálu

ZŠ Baara

ZŠ Baara

MŠ Trojická

MŠ Trojická

MŠ Zachariášova

MŠ Zachariášova

Stavby pro obchod a služby

WC Výstaviště ČB

WC Výstaviště ČB

Divadlo Continuo

Divadlo Continuo

Chladírna Frulika

Chladírna Frulika

Silážní žlab Malšice

Silážní žlab Malšice

Technické a technologické stavby

Zateplení sprinklerových nádrží

Zateplení sprinklerových nádrží

Spolupracujeme s investory

kteří se nebojí nechat řešení na nás

Kontakt

Ing. Jan Kadlec

Projekční kancelář

Kadlec PROJEKT s. r. o.
Nerudova 945/36
370 04 České Budějovice

Fakturační údaje

Kadlec PROJEKT s. r. o.
Erbenova 683/8
370 01 České Budějovice
IČ: 28125720, DIČ: CZ 28125720

 

Zápis do obchodního rejstříku:
Datum vzniku: 8. 7. 2010
Spisová značka: C 18746, Krajský soud v Českých Budějovicích